kontakt
+48 601 367 545

Usługi

Kancelaria w profesjonalny sposób prowadzi pełny zakres usług w charakterze obrońcy lub pełnomocnika, w szczególności w sprawach dotyczących prawa karnego, karnego skarbowego, prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego, postępowań dyscyplinarnych. Pomoc prawna obejmuje reprezentowanie klientów m.in. przed sądami powszechnymi, sądami wojskowymi, Sądem Najwyższym, Prokuraturami, organami policji, Żandarmerii, Straży Granicznej, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej, administracji publicznej, Zakładami Karnymi. Usługi dotyczą obszaru całego kraju.

Pomoc prawna obejmuj wszystkie fazy postępowania : przygotowawcze, sądowe, wykonawcze. Obejmuje przede wszystkim bezpośrednie spotkania z klientami, a także za pośrednictwem Internetu, telefonu.

Adwokat Lublin – Sprawy karne

Każdemu z nas mogą się przytrafić kłopoty z prawem. Niekiedy są one na tyle poważne, że nie uda się ich rozwiązać bez pomocy prawnika. Jeśli zatem złamiemy prawo, nie warto czekać, aż sprawa trafi do sądu, ale zatrudnić doświadczonego mecenasa, który nie tylko będzie nas reprezentował w czasie trwania śledztwa i postępowania przygotowawczego, ale także będzie naszym obrońcą i pełnomocnikiem na każdym etapie postępowania karnego. Tym właśnie zajmuje się adwokat Lublin. Prawo karne to domena, w której się specjalizuję i na co dzień się zajmuję.

Profesjonalne usługi prawnicze

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawnicza świadczy profesjonalną pomoc prawną na terenie całego kraju obejmującą pełen zakres usług. Na życzenie klientów reprezentuję ich w sprawach dotyczących prawa karnego przed różnymi instytucjami oraz organami wymiaru sprawiedliwości. Pełnię również rolę obrońcy lub pełnomocnika oskarżonego i podejmuję się jego obrony podczas postępowań toczących się przed sądami różnych instancji. Jednak nie tylko tego rodzaju zadania wykonuje adwokat Lublin. Sprawa karna zakończona wyrokiem nie zawsze oznacza koniec jego pracy. Sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wszelkich innych pism procesowych to także działania, których jako prawnik się podejmuję. Moim zadaniem jest także pomoc skazanym i reprezentowanie ich w czasie trwania postępowań wykonawczych dotyczących między innymi:

-odroczenia wykonania kary

-przerwy w wykonywaniu kary

-warunkowego przedterminowego zwolnienia

Moja kancelaria prawnicza świadczy w pełni profesjonalne usługi i służy kompleksową pomocą w różnego rodzaju sprawach karnych. Kompetencje oraz posiadane przeze mnie wieloletnie doświadczenie sprawiają, że doskonale sprawdzam się jako prawnik Lublin. Prawo karne, w którym się specjalizuję, jasno reguluje zasady odpowiedzialności karnej, jakie obowiązują, kiedy dochodzi do czynów zabronionych. Są one zawarte w kodeksie karnym, który stanowi zbiór przepisów, jakie należy przestrzegać. Jeśli w wyniku ich nieprzestrzegania dochodzi do przestępstwa, nie pozostaje nic innego, jak poszukać profesjonalnej pomocy prawnika. W takiej sytuacji służę fachowym wsparciem.